Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902

XXXVII
Nueva Serie, VI, (2020-2021)

Número completo PDF

ARTÍCULOS, NOTAS CRÍTICAS, COMENTARIOS, RECENSIONES, VALORACIONES TÉCNICAS, HOMENAJES


"Incidencia en la Contratación Transnacional de los International Commercial Terms. Especial referencia a los INCOTERMS® 2020" html pdf

Miguel Prados Gómez

"Aspekty Prawne Korzystania z Dronów" html pdf

Agnieszka Fortońska

"Bezpieczeństwo Komercyjnych Przewozów Lotniczych w Jednoosobowym Składzie Załogi Lotniczej”
“Safety of Commercial Air Transport in Single Pilot Flight Crew" html pdf

Tomasz Balcerzak

"Navigation Preparation of UAV to the Operational Activities of Fire Services”
“Przygotowanie Nawigacyjne BSP do Operacyjnych Działań Straży Pożarnej" html pdf

Andrzej Fellner, Mariusz Feltynowski, Radosław Fellner

"Zagrożenia Bezpieczeństwa Związane z Holowaniem Dużych Samolotów" html pdf

Robert Konieczka, Adrian Lepa

"Możliwości Technologiczne i Prawne Realizacji Przewozów Cargo z Wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych”
“Technological and Legal Possibilities of Cargo Transport with the Use of Unmanned Aerial Vehicles" html pdf

Tomasz Balcerzak

"Airspace and Possible Usage of New Technologies during Mitigation of Large Disaster on the Example of the Assistance Project.
Overview" html pdf

Maciej Zawistowski, Radosław Fellner, Piotr Sadowski

"Returning to the Airport after a Drive Failure during the Take-off - Mathematical Analysis”
“Powrót na lotnisko po awarii napędu podczas startu - analiza matematyczna" html pdf

Henryk Jafernik, Tomasz Balcerzak, Jakub Kubicki

"Wpływ Nowego Koronawirusa (Covid-19) na Światowe Lotnictwo Cywilne”
“The Impact of the New Coronavirus (covid-19) on Global Civil Aviation" html pdf

Katarzyna Kostur, Małgorzata Żmigrodzka, Tomasz Balcerzak