Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


Transport Concepts in Air Transport [Koncepcje transportowe w transporcie lotniczym]

Tomasz BALCERZAK
Katarzyna BRZESKA

Summary: Nowadays, transport is inherent day by day. Every moment we can see how new technology helps to move to our destination. It is the same situation where no one is not surprise that by our phone we can have access to any information. It should not be surprise, every sector of our life is changing by technology too. Aviation is not isolated here and uses new technology to improve safety and travel comfort. Not so long ago, in the sphere of dreams was to traveling by airplane, today it is completely normal and a common phenomenon. Aviation is one of most dynamically developing sector of our life. Economic growth is inherent element here. Observed direct connection between economic growth and development of the aviation sector.

Streszczenie: W dzisiejszych czasach transport jest obecny wśród nas na co dzień. Co chwilę powstają technologie ułatwiające się przemieszczenie się do miejsca docelowego. Tak samo jak nie dziwi już nikogo, że za pośrednictwem telefonu w przeciągu chwili można mieć dostęp do jakiejkolwiek informacji, tak samo nie powinno dziwić, że każdy z sektorów życia zostaje zmieniany przez nowe technologie. Lotnictwo nie jest tutaj odosobnione i również korzysta ze wszelkich zdobyczy technologicznych dla podwyższenia bezpieczeństwa i poprawieniu komfortu podróży. Jeszcze nie tak dawno w sferze marzeń było przemieszczanie się turystyczne drogą powietrzną, dzisiaj jest to już całkowicie normalne i powszechne zjawisko. Lotnictwo jest jednym z dynamiczniej rozwijanych sektorów życia publicznego. Wzrost gospodarczy jest nieodłącznym elementem tego rozwoju. Obserwuje się bezpośrednie powiązanie pomiędzy rozwojem gospodarczym państw, a rozwojem sektora lotniczego.

Keywords: Aviation, A-Cdm, Transport Network, Hub-And-Spokes, Point-To-Point.

Słowa kluczowe: lotnictwo, A-CDM, sieć transportowa, hub-and-spokes, point-to-point.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Tomasz Balcerzak y Katarzyna Brzeska (2019): «Transport Concepts in Air Transport [Koncepcje transportowe w transporcie lotniczym]», en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019).


 Recibido el 3 de diciembre de 2019


Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.