Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


Transport Policy in the Approach of Political and Systemic Analysis

Dariusz SKRZYPIŃSKI 1

1 Faculty of Social Science, University of Wrocław, Koszarowa 3 street, 51-149 Wroclaw, Poland, e-mail: dariusz.skrzypinski@uwr.edu.pl.

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

Dariusz Skrzypiński (2018): “TRANSPORT POLICY IN THE APPROACH OF POLITICAL AND SYSTEMIC ANALYSIS”, en Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica, no 35 (2018).

Keywords: Political system, Political institutions, Public policies, Transport policy.

Summary: The article discusses the process of creation of the national transport policy as a result of the functioning of the political system. The author presented the elements of the political system environment, affecting the shape of transport policy as a public policy. He analyzed the institutions participating in the creation of transport policy and their mutual relations, and characterized these decisions that make transport policy. In the summary he pointed out basic socio-political conditions for creation and implementation of transport policy.

Słowa kluczowe: System polityczny, Instytucje polityczne, Polityki publiczne, Polityka transportowa.

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest procesowi kreacji polityki transportowej państwa, jako efektu działania systemu politycznego. Autor przedstawił elementy otoczenia systemu politycznego wpływające na kształt polityki transportowej, jako polityki publicznej. Dokonał analizy instytucji partycypujących w procesie tworzenia polityki transportowej oraz ich wzajemnych relacji oraz scharakteryzował te decyzje, które tworzą politykę transportową. W podsumowaniu wskazał także podstawowe uwarunkowania społeczno-polityczne tworzenia i wdrażania polityki transportowej.

Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.