Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


Safety and Quality in Aviation Training with Virtual Reality [Bezpieczeństwo i jakość prowadzonych szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości]

Małgorzata ŻMIGRODZKA
Katarzyna KOSTUR
Tomasz BALCERZAK

Abstract: Recently, virtual reality is a valuable tool for learning in the aviation area. There are still many problems that require further research, especially those related to the awareness of the possible benefits and risks of using new technologies. The basic question relates to the quality of training using virtual tools. The main research problem was included in the question: How can the use of VR in flight training increase the effectiveness of acquired training material. The purpose of this article is to determine whether the use of virtual reality tools is an effective and safe form of education at an aviation academy. To achieve the intended goal, an analysis of the materials available in scientific publications was conducted, as well as a survey of academy students and cadets on the use of VR during classes in the field of security on board aircraft against terrorist acts.

Streszczenie: W ostatnim czasie wirtualna rzeczywistość (VR) jest cennym narzędziem do nauki w obszarze lotniczym. Nadal istnieje wiele problemów, które wymagają dalszych badań, szczególnie związanych ze świadomością możliwych korzyści oraz zagrożeń podczas użytkowania nowych technologii. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do jakości szkoleń z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: W jaki sposób użycie VR w szkoleniach lotniczych może zwiększyć efektywność przyswajanego materiału szkoleniowego. Celem tego artykułu jest ustalenie czy korzystanie z narzędzi wirtualnej rzeczywistości jest skuteczną i bezpieczną formą edukacji w akademii lotniczej. Aby osiągnąć zamierzony cel, dokonano analizy materiałów dostępnych w publikacjach naukowych jak również, przeprowadzono ankietę wśród studentów i kadetów akademii na temat zastosowania VR podczas zajęć w zakresie ochrony pokładu samolotu przed aktami terrorystycznymi.

Keywords: Studies, virtual reality, educational tools, method of teaching, safety, hazard.

Słowa kluczowe: nauka, wirtualna rzeczywistość, narzędzia edukacyjne, techniki nauczania, bezpieczeństwo, zagrożenia.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Małgorzata Żmigrodzka, Katarzyna Kostur y Tomasz Balcerzak (2019): «Safety and Quality in Aviation Training with Virtual Reality [Bezpieczeństwo i jakość prowadzonych szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości», en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019).


 Recibido el 12 de diciembre de 2019


Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.