Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica


ISSN versión electrónica: 2386-8902


Impact of Automatic Aircraft Control on Flight Safety [Wpływ automatycznego sterowania statkiem powietrznym na bezpieczeństwo lotów]

Robert KONIECZKA
Karol KOJZAR
Adrian LEPA
Paweł TYRALIK

Abstract: The work presents the phenomenon of automatic flight control of an aircraft. This is a great convenience used daily in thousands of aircraft every day. For the implementation of aviation tasks, small private and large passenger aircraft, such as Boeing and ATR. However, is it safe? The following analysis of accident and aviation accident reports will try to answer the key question whether automatic flight control systems are safe?.

Streszczenie: Praca przedstawia zjawisko automatycznego sterowania lotem statku powietrznego. Jest to wielkie ułatwienie wykorzystywane codziennie w tysiącach samolotów każdego dnia. Do realizacji zadań lotniczych, małych samolotów prywatnych oraz wielkich pasażerskich, jak Boeing czy ATR. Jednak, czy jest ono bezpieczne? Poniższa analiza raportów wypadków oraz zdarzeń lotniczych postara się odpowiedzieć na kluczowe pytanie czy system automatycznego sterowania lotem są bezpieczne?

Keywords: AFCS, Aviation Safety, Human Factor, Autopilot, Air Accident, Aviation Event.

Słowa kluczowe: AFCS, bezpieczeństwo lotnicze, czynnik ludzki, autopilot, wypadek lotniczy, zdarzenie lotnicze

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Robert Konieczka, Karol Kojzar, Adrian Lepa y Paweł Tyralik (2019): «Impact of Automatic Aircraft Control on Flight Safety [Wpływ automatycznego sterowania statkiem powietrznym na bezpieczeństwo lotów]», en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, n. 36 (2019).


 Recibido el 9 de junio de 2019. Aceptado el 12 de noviembre de 2019.


Nota bene:
Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.
REVISTA EUROPEA DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AERONÁUTICA es una revista académica, editada y mantenida por Revistasdederecho.com. La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013 y de www.eumed.com en noviembre de 2020, fecha en la que se conformó www.revistasdederecho.com. Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es, seghiri@uma.es o info@revistasdederecho.com.